UCDDR
Instituut voor Constitutioneel Recht
Tiensestraat 40 - bus 3441
3000 Leuven
België
Welkom

Welkom op de website van het Universitair Centrum voor Discriminatie- en Diversiteitsrecht.

In de rubriek organisatie staat alle informatie over de oprichting en doelstellingen van het Universitair Centrum.

Het Universitair Centrum vervult diverse onderwijsopdrachten. Daarnaast verricht het onderzoek en organiseert het studiedagen, lezingen en vormingen. Meer informatie hierover is te vinden in de rubriek projecten en onderzoek.

Een overzicht van (recente) publicaties, waarvan een aantal altijd (al dan niet tijdelijk) beschikbaar zijn in full text, vindt u hier. En voor wie graag meer wil weten, in de rubriek medewerkers vindt u de contactgegevens. Tot slot is hier informatie te vinden over media-aandacht voor het onderzoek van het Universitair Centrum. 


De meeste documenten op deze website zijn pdf-bestanden. Indien u moeilijkheden zou hebben met het openen van een bestand dan kunt u de meest recente, gratis versie van Adobe Reader hier downloaden.


Nieuws
Image result for grondwet belgie

De N-VA stelde voor om in de Grondwet op te nemen dat niemand zich op grond van religieuze of levensbeschouwelijke motieven kan onttrekken aan rechtsregels, of de rechten en vrijheden van anderen kan beperken. In De Standaard van 11 mei legt Jogchum Vrielink uit waarom dat voorstel de godsdienstvrijheid in gevaar kan brengen.  Op 13 mei besteedde ook De Morgen aandacht aan de kwestie en interviewde daarbij zowel Stefan Sottiaux als Jogchum Vrielink.


Image result for sottiaux handboek

Stefan Sottiaux stelde op 7 maart 2015 zijn handboek grondwettelijk recht voor. Ter gelegenheid van de boeklancering hield Sottiaux een pleidooi voor een Vlaamse constitutionele cultuur. Vlaams Minister-president Geert Bourgeois respondeerde met een reflectie over een mogelijke constitutionele agenda voor Vlaanderen. Er was ruime media-aandacht voor de voorstelling, onder meer bij de VRT, VTM en De Standaard