UCDDR
Instituut voor Constitutioneel Recht
Tiensestraat 40 - bus 3441
3000 Leuven
België
Nieuws
Image result for visum

Het kabinet van Theo Francken hoeft uiteindelijk toch geen visum af te leveren aan een gezin uit Aleppo - maar ze hebben de rechtszaak rond dat visum niet 'gewonnen' - in tegenstelling tot wat het kabinet zelf claimt. Jogchum Vrielink legde aan het weekblad Knack (27 maart 2017) uit dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen gewoon niet toekomt aan de inhoudelijke beoordeling.


Image result for ecj
Bedrijven mogen hoofddoeken – tezamen met andere religieuze, levensbeschouwelijke en politieke kentekens – soms verbieden uit neutraliteitsoverwegingen. Zo oordeelde het Europees Hof van Justitie in de Belgische zaak Achbita. Wat zegt het Hof wel en niet? Jogchum Vrielink gaf hierover uitleg en kritiek in zijn maandelijkse essay voor De Morgen, op 18 maart 2017.